The Xue Lab

 

 
Home Introduction Publication People Photos  

Yongbiao Xue, PhD

Director, Beijing Institute of Genomics
E-mail:ybxue@genetics.ac.cn

ACADEMIC AWARDS
1983 BSc Lanzhou University,China
1986 Msc The Postgradute School, The Chinese Academy of Sciences, China
1989 PhD University of East Anglia, UK

ASSOCIATIONS AND FELLOWSHIPS
1987 University Studentship, University of East Anglia, UK
1987 Overseas Research Student Awards, University of East Anglia, UK
1995 K.C. Wang Fellowship, The Chinese Academy of Sciences, China

EMPLOYMENT HISTORY
1990 Postdoc Fellow, John Innes Center and University of Oxford (with Prof. E. S. Coen, FRS and Prof. H. G. Dickinson), UK
1995 Research Scientist, The Sainsbury Laboratory, John Innes Center, UK
1997 Principle Investigator, Institute of Developmental Biology, The Chinese Academy of Sciences, China
1999 Assistant Director, Institute of Developmental Biology, The Chinese Academy of Sciences,China
2000 Professor, Faculty of Life Sciences, The Postgraduate School, The Chinese Academy of Sciences, China
2001 Principle Investigator, Institute of Genetics and Developmental Biology, The Chinese Academy of Sciences, China
2001 Associate Director, Institute of Genetics and Developmental Biology, The Chinese Academy of Sciences, China
2002 Adjunct Professor, College of Life Sciences, Beijing University, China
2004 Director, Institute of Genetics and Developmental Biology,The Chinese Academy of Sciences,China
2015 Director, Beijing Institute of Genomics, The Chinese Academy of Sciences,China

RECENT MAJOR PUBLICATIONS

Research Papers:


1. Qu X., Zhang R., Zhang M., Diao M., Xue Y., and Huang S. 2017 Organizational Innovation of Apical Actin Filaments Drives Rapid Pollen Tube Growth and Turning. Mol. Plant. 10, 930–947.

2. Desmond Bradley, Ping Xu, Irina-Ioana Mohorianu, AnnabelWhibley, David Field, Hugo Tavares, Matthew Couchman, Lucy Copsey, Rosemary Carpenter, Miaomiao Li, Qun Li, Yongbiao Xue, Tamas Dalmay, Enrico Coen2017Evolution of flower color pattern through selection on regulatory small RNAs Science doi: 10.1126/science.aao3526

3. Junhui Li, Yue Zhang, Yanzhai Song, Hui Zhang, Jiangbo Fan, Qun Li, Dongfen Zhang, Yongbiao Xue2017Electrostatic potentials of the S-locus F-box proteins contribute to the pollen S specificity in self-incompatibility in Petunia hybrida Plant J. doi:10.1111/tpj.13318

4. Qiuling Li, Yan Zhao, Minghui Yue, Yongbiao Xue, Shilai Bao2016The Protein Arginine Methylase 5 (PRMT5/SKB1) Gene Is Required for the Maintenance of Root Stem Cells in Response to DNA Damage J Genet Genomics. doi: 10.1016/j.jgg.2016.02.007.

5. Biyao Zhang, Shaohuan Wu, Yu’e Zhang, Ting Xu, Feifei Guo, Huashan Tang, Xiang Li, Pengfei Wang, Wenfeng Qian, Yongbiao Xue2016A High Temperature-Dependent Mitochondrial Lipase EXTRA GLUME1 Promotes Floral Phenotypic Robustness against Temperature Fluctuation in Rice (Oryza sativa L.) PLOS Genetics doi:10.1371/journal.pgen.1006152

6. Dong Wang, Baoxiang Qin, Xiang Li, Ding Tang, Yu’e Zhang, Zheng Zheng, Zhukuan Cheng, Yongbiao Xue2016Nucleolar DEAD-Box RNA Helicase TOGR1 Regulates Thermotolerant Growth as a PrerRNA Chaperone in Rice PLOS Genetics doi:10.1371/journal.pgen.1005844

7. Tao Lin, Guangtao Zhu, Junhong Zhang, Xiangyang Xu, Qinghui Yu, Zheng Zheng, Zhonghua Zhang, Yaoyao Lun, Shuai Li, Xiaoxuan Wang, Zejun Huang, Junming Li, Chunzhi Zhang, Taotao Wang, Yuyang Zhang, Aoxue Wang, Yancong Zhang, Kui Lin, Chuanyou Li, Guosheng Xiong, Yongbiao Xue, Andrea Mazzucato, Mathilde Causse, Zhangjun Fei, James J Giovannoni, Roger T Chetelat, Dani Zamir, Thomas Stadler, Jingfu Li, Zhibiao Ye, Yongchen Du & Sanwen Huang (2014) Genomic analyses provide insights into the history of tomato breeding. Nature Genetics. doi:10.1038/ng.3117

8. Wei Liu, Jiangbo Fan, Junhui Li, YanzhaiSong, Qun Li, Yu’e Zhang and Yongbiao Xue(2014) SCFSLF-mediated cytosolic degradation of S-RNase is required for cross-pollen compatibility in S-RNase-based self-incompatibility in Petuniahybrida. Front.Genet. 5:288 doi: 10.3389/fgene.2014.00228

9. Xu Liu, He Sun, Ping Wu, Youhui Tian, Dezhou Cui, Chunyan Xu, Song Li, Peng Li, Hua Zhang, Tingting Chen, Detao Li, Xianrong Zhao, Yu’e Zhang, Yongbiao Xue,and Huabang Chen(2014) Fine Mapping of the Maize Cross-Incompatibility Locus Gametophytic Factor 1 (ga1) Using a Homogeneous Population. Crop Science 54:1-9

10. Lisheng Chen, Guosheng Xiong,Xia Cui, Meixian Yan, Ting Xu, Qian Qian, Yongbiao Xue, Jiayang Li and Yonghong Wang(2013) OsGRAS19 May Be a Novel Component Involved in the Brassinosteroid Signaling Pathway in Rice. Molecular Plant 6(3):988–91

11. Xingming Hu,Qian Qian,Ting Xu,Yu’e Zhang,Guojun Dong,Ting Gao,Qi Xie,Yongbiao Xue (2013) The U-Box E3 Ubiquitin Ligase TUD1 Functions with a Heterotrimeric G a Subunit to Regulate Brassinosteroid - Mediated Growth in Rice. PLOS Genetics 9(3): e1003391

12. Chi Xu, Maofu Li, Junkai Wu, Han Guo, Qun Li, Yu’e Zhang, Jijie Chai, Tianzhong Li, Yongbiao Xue(2013)Identification of a canonical SCFSLF complex involved in S-RNase -based self-incompatibility of Pyrus (Rosaceae). Plant Mol Biol 81:245–257

13. Yuanlin Duan, Shengping Li, Zhiwei Chen, Leilei Zheng, Zhijuan Diao, Yuanchang Zhou, Tao Lan, Huazhong Guan, Runsen Pan, Yongbiao Xue and Weiren Wu (2012) Dwarf and deformed flower 1, encoding an F-box protein,is critical for vegetative and floral development in rice(Oryza sativa L.). The Plant Journal 72:829–842

14. TGC (2012) The tomato genome sequence provides insights into fleshy fruit evolution. Nature 485:635-641

15. Yuanlin Duan, Zhuo Xing, Zhijuan Diao, Wenying Xu, Shengping Li, Xiaoqiu Du, Guangheng Wu, huanlei Wang, Tao Lan, Zheng Meng, Huaqing Liu, Feng Wang, Weiren Wu, Yongbiao Xue (2012) Characterization of Osmads6-5, a null allele, reveals that OsMADS6 is a critical regulator for early flower development in rice (Oryza sativa L.). Plant Mol Biol 80:429–442

16. Guang Chen, Bin Zhang, Lijing Liu, Qun Li, Yu’e Zhang, Qi Xie, Yongbiao Xue (2012), Identification of a Ubiquitin-Binding Structure in the S-Locus F-Box Protein Controlling S-RNase-Based Self-Incompatibility. Journal of Genetics and Genomics 39 (2012) 93-102

17. Hua Zhang, Xu Liu , Yu’e Zhang , Chuan Jiang, Dezhou Cui, Huaihua Liu, Detao Li, Liwen Wang, Tingting Chen, Lihua Ning, Xia Ma, Huabang Chen. (2011) Genetic analysis and fine mapping of the Ga1-S gene region conferring cross-incompatibility in maize. Theor Appl Genet doi:10.1007/s00122-011-1720-7.

18. Wenying Xu, Rendong Yang, Meina Li, Zhuo Xing, Wenqiang Yang, Guang Chen, Han Guo Xiaojie Gong, Zhou Du, Zhenhai Zhang, Xingming Hu, Dong Wang, Qian Qian, Tai Wang, ZhenSu, Yongbiao Xue (2011) Transcriptome Phase Distribution Analysis Reveals Diurnal Regulated Biological Processes and Key Pathways in Rice Flag Leaves and Seedling Leaves. PLoS ONE 6(3):e17613

19. Zhaoliang Zhang, Shupei Zhang, Ya Zhang, Xin Wang, Dan Li, Qiuling Li, Minghui Yue, Qun Li,Yu-e Zhang, Yunyuan Xu, Yongbiao Xue, Kang Chong and Shilai Bao (2011) Arabidopsis Floral Initiator SKB1 Confers High Salt Tolerance by Regulating Transcription and Pre-mRNA Splicing through Altering Histone H4R3 and Small Nuclear Ribonucleoprotein LSM4 Methylation. The Plant Cell doi:10.1105/tpc.110.081356

20. Lan Zhao, Jian Huang, Zhonghua Zhao, Qun Li, Thomas L. Sims and Yongbiao Xue. (2010) The Skp1-like protein SSK1 is required for cross-pollen compatibility in S-RNase-based self-incompatibility. The Plant Journal 62:52–63.

21. Li Q Wei, Wen Y Xu, Zhu Y Deng, Zhen Su, Yongbiao Xue and Tai Wang. (2010) Genome-scale Analysis and Comparison of Gene Expression Profiles in Developing and Germinated Pollen in Oryza sativa. BMC Genomics 11:338.

22. Kejian Wang, Ding Tang,Lilan Hong, Wenying Xu, Jian Huang, Ming Li, Minghong Gu, Yongbiao Xue, Zhukuan Cheng (2010) DEP and AFO Regulate Reproductive Habit in Rice. PLOS GENETICS DOI:10.1371/journal.pgen.1000818

23. Guang Chen, Bin Zhang, Zhonghua Zhao, Zhenhua Sui, Hui Zhang and Yongbiao Xue (2010) A life or death decision’ for pollen tubes in S-RNase-based self-incompatibility. Journal of Experimental Botany doi:10.1093/jxb/erp381

24. Liu F, Xu W, Wei Q, Zhang Z, Xing Z, Tan L, Di C, Yao D, Wang C, Tan Y, Yan H, Ling Y, Sun C, Xue Y, Su Z (2010) Gene Expression Profiles Deciphering Rice Phenotypic Variation between Nipponbare (Japonica) and 93-11 (Indica) during Oxidative Stress. PLoS ONE 5(1): e8632

25. Zhao, L., Liu, F., Xu, W., Di, C., Zhou, S., Xue, Y., Yu, J., Su, Z. (2009) Increased expression of OsSPX1 enhanced cold/subfreezing tolerance in tobacco and Arabidopsis thaliana. Plant Biotech J. 7:550-561

26. Xue, Y., Zhang, Y., Yang, Q., Li, Q., Cheng, Z., Dickinson, H. G. (2009) Genetic features of a pollen-part mutation suggest an inhibitory role for the Antirrhinum pollen self-incompatibility determinant. Plant Mol Biol 70:499-509

27. Ma, Y., Liu, L., Zhu, C., Sun, C., Xu, B., Fang, J., Tang, J., Luo, A., Cao, S., Li, J., Qian, Q., Xue, Y., Chu, C. (2009) Molecular analysis of rice plants harboring a multi-functional T-DNA tagging system. JGG 36:267-276

28. Mueller, L. A., Lankhorst, R. K., Tanksley, S. D., Giovannoni, J. J., White, W., Vrebalov, J., Fei, Z., van Eck, J., Buels, R., Mills, A. A., Menda, N., Tecle, I. Y., Bombarely, A., Stack, S., Royer, S. M., Chang, S., Shearer, L. A., Kim, B. D., Jo, S., Hur, C., Choi, D., Li, C. B., Zhao, J., Jiang, H., Geng, Y., Dai, Y., Fan, H., Chen, J., Lu, F., Shi, J., Sun, S., Chen, J., Yang, X., Lu, C., Chen, M., Cheng, Z., Li, C., Ling, H., Xue, Y., Wang, Y., Seymour, G. B., Bishop, G. J., Bryan, G., Rogers, J., Sims, S., Butcher, S., Buchan, D., Abbott, J., Beasley, H., Nicholson, C., Riddle, C., Humphray, S., McLaren, K., Mathur, S., Vyas, S., Solanke, A. U., Kumar, R., Gupta, V., Sharma, A. K., Khurana, P., Khurana, J. P., Tyagi, A., Sarita, Chowdhury, P., Shridhar, S., Chattopadhyay, D., Pandit, A., Singh, P., Kumar, A., Dixit, R., Singh, A., Praveen, S., Dalal, V., Yadav, M., Ghazi, I. A., Gaikwad, K., Sharma, T., Mohapatra, T., Singh, N. K., Szinay, D., de Jong, H., Peters, S., van Staveren, M., Datema, E., Fiers. M. W. E. J., van Ham, R. C. H. J., Lindhout, P., Philippot, M., Frasse, P., Regad, F., Zouine, M., Bouzayen, M., Asamizu, E., Sato, S., Fukuoka, H., Tabata, S., Shibata, D., Botella, M. A., Perez-Alonso, M., Fernandez-Pedrosa, V., Osorio, S., Mico, A., Granell, A., Zhang, Z., He, J., Huang, S., Du, Y., Qu, D., Liu, L., Liu, D., Wang, J., Ye, Z., Yang, W., Wang, G., Vezzi, A., Todesco, S., Valle, G., Falcone, G., Pietrella, M., Giuliano, G., Grandillo, S., Traini, A., D'Agostino, N., Chiusano, M. L., Ercolano, M., Barone, A., Frusciante, L., Schoof, H., Jöcker, A., Bruggmann, R., Spannagl, M., Mayer, K. X. F., Guigó, R., Camara, F., Rombauts, S., Fawcett, J. A., Van de Peer, Y., Knapp, S., Zamir, D., Stiekema, W. (2009) A snapshot of the emerging tomato genome sequence. Plant Gen. 2:78-92

29. Li, H., Xue, D., Gao, Z., Yan, M., Xu, W., Xing, Z., Huang, D., Qian, Q., Xue, Y. (2009) A putative lipase gene EXTRA GLUME1 regulates both empty glume fate and spikelet development in rice. Plant J. 57:593-605

30. Zhang, Y., Xu, W., Li, Z., Deng, X., Wu, W., Xue, Y. (2008) F-box protein DOR functions as a novel inhibitory factor for ABA-induced stomatal closure under drought stress in Arabidopsis thaliana. Plant Physiol. 148:2121-2133

31. Xu, S., Deng, Z., Chong, K., Xue, Y., Wang, T. (2008) Dynamic proteomic analysis reveals a switch between central carbon metabolism
and alcoholic fermentation in Oryza sativa filling grains. Plant Physiol. 148:908-925

32. Pu, L., Li, Q., Fan, X., Yang, W., Xue, Y. (2008) A R2R3 MYB transcription factor GhMYB109 is required for cotton fiber development.
Genetics 180:811-820

33. Chen, J., Ding, J., Ouyang, Y., Du, H., Yang, J., Cheng, K., Zhao, J., Qiu, S., Zhang, X., Yao, J., Liu, K., Wang, L., Xu, C., Li, X., Xue, Y., Xia, M., Ji, Q., Lu, J., Xu. M., Zhang, Q. (2008) A tri-allelic system of S5 is a major regulator of the reproductive barrier and compatibility of indica-japonica hybrids in rice. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 105:11436-11441

34. Yang, W., Kong, Z., Omo-Ikerodah, E., Xu, W., Li, Q., Xue, Y. (2008) A calcineurin B-like interacting protein kinase OsCIPK23 functions in pollination and drought stress responses in rice (Oryza sativa L.). JGG 35:531-543

35. Yang, W., Lai, Y., Li, M., Xu, W., Xue, Y. (2008) A novel C2-domain phospholipid binding protein, OsPBP1, is required for pollen fertility in rice. Mol Plant 1:770-785

36. Zhang, D., Yang, Q., Ding, Y., Cao, X., Xue, Y., Cheng, Z. (2008) Cytological characterization of the tandem repetitive sequences and their methylation status in Antirrhinum majus genome. Genomics 92:107-114

37. Liu, F., Xu, W., Tan, L., Xue, Y., Sun, C., Su, Z. (2008) Case study for identification of indel-caused alternative expression isoforms in rice subspecies japonica and indica by integrative genome analysis. Genomics 91:186-194

38. Li, M., Xu, W., Yang, W., Kong, Z., Xue, Y. (2007) Genome-wide gene expression profiling reveals conserved and novel molecular
functions of the stigam in rice (Oryza sativa L.). Plant Physiol. 144:1797-1812

33. Yang, Q., Zhang, D., Li, Q., Cheng, Z., Xue, Y. (2007) Heterochromatic and genetic features are consistent with recombination
suppression of the self-incompatibility (S)-locus in Antirrhinum. Plant J. 51:140-151

39. Wang, X, Zhang, Y., Ma, Q., Zhang, Z., Xu, Z., Xue, Y., Bao, S., Chong, K. (2007) SKB1-mediated symmetric dimethylation of histone
H4R3 controls flowering time in Arabidopsis. EMBO J. 26:1934-1941

40. Dai, S., Chen, T., Chong, K., Xue, Y., Li, S., Wang, T. (2007) Proteomic identification of differentially expressed proteins associated with
pollen germination and tube growth reveals characteristics of germinated Oryza sativa pollen. Mol. Cell. Proteomics 6:207-230

41. Kong, Z., Li, M., Yang, W., Xu, W., Xue, Y. (2006) A novel nuclear-localized CCCH-type zinc finger protein, OsDOS, is involved in delaying leaf senescence in rice (Oryza sativa L.). Plant Physiol. 141:1376-1388

42. Huang, J., Zhao, L., Yang, Q., Xue, Y. (2006) AhSSK1, a novel SKP1-like protein that interacts with the S-Locus F-box protein.
Plant J. 46:780-793

43. Dai, S., Li, L., Chen, T., Chong, K., Xue, Y., Wang, T. (2006) Proteomic analyses of Oryza sativa mature pollen reveal novel proteins
associated potentially with pollen germination and tube growth. Proteomics 6:2504-2529

44. Dong, L., Wang, L., Zhang, Y., Zhang, Y., Deng, X., Xue, Y. (2006) An auxin-inducible F-box protein CEGENDUO negatively regulates
auxin-mediated lateral root formation in Arabidopsis. Plant Mol Biol. 60:599-616

45. Lan, L., Li, M., Lai, Y., Xu, W., Kong, Z., Ying, K., Han, B., Xue, Y. (2005) Microarray analysis reveals similarities and variations in genetic programs involved in pollination/fertilization and stress responses in rice (Oryza sativa L.). Plant Mol Biol 59:151-164

46. Wang, Z., Liang, Y., Li, C., Xu, Y., Lan, L., Chen, C., Xu, Z., Xue, Y., Chong, K. (2005) Identification of anther development-related genes by gene expression profiling with a 10-K cDNA microarray in rice (Oryza sativa L.). Plant Mol Biol 58:721-737

47. Causier, B., Castillo, R., Zhou, J., Ingram, R., Xue, Y., Schwarz-Sommer, Z., Davies, B. (2005) Evolution in action:following function in duplicated floral homeotic genes. Curr. Biol. 15:1508-1512

48. Wang, L., Dong, L., Zhang, Y. E., Zhang, Y., Wu, W., Deng, X.W., Xue, Y. (2005) Genome-wide analysis of S-locus F-box –like genes in Arabidopsis thaliana. Plant Mol Biol 56:929-945

49. Qiao, H., Wang, F., Zhao, L., Zhou, J., Lai, Z., Zhang, Y., Robbins, T., Y., Xue, Y. (2004) The F-box protein AhSLF-S2 controls the pollen function of S-RNase-based self-incompatibility. Plant Cell 16:2307-2322

50. Lan, L., Chen, W., Lai, Y., Suo, J., Kong, Z., Li, C., Lu, Y., Zhang, Y., Zhao, X., Zhang, X., Han, B., Cheng, J., Xue, Y. (2004) Monitoring of gene expression profiles and isolation of candidate genes involved in pollination and fertilization in rice (Oryza sativa L.) using a 10K cDNA microarray. Plant Mol Biol 54:471-487

51. Qiao, H., Wang, H., Zhao, L., Zhou, J., Huang, J., Zhang, Y., Xue, Y. (2004) The F-box protein AhSLF-S2 physically interacts
with S-RNases that are inhibited by the ubiquitin/26S proteasome pathway of protein degradation during compatible pollination in
Antirrhinum. Plant Cell 16:582-295

 

Reviews and Book Chapters:

 
1. Zhang, Y., Zhao, Z., Xue, Y. (2009) Roles of proteolysis in plant self-incompatibility. Ann. Rev. Plant Biol. 60:21-42

2. Zhang, Q., Li, J., Xue, Y., Han, B., Deng, X. (2008) Rice 2020: A call for an international coordinated effort in rice functional genomics.
Mol Plant 1:715-719

3. Li, C., Zhao, J., Jiang, H., Geng, Y., Dai, Y., Fan, H., Zhang, D., Chen, J., Lu, F., Shi, J., Sun, S., Chen, J., Yang, X., Lu, C., Chen, C., Cheng, Z., Ling, H., Wang, Y., Xue, Y., Li, C. (2008) A snapshot of the Chinese SOL Project. JGG 35: 387-390

4. Zhang, Y., Xue, Y. (2008) Molecular biology of S-RNase-based self-incompatibility. Pages 193-215 in Franklin-Tong, V. E. (ed.)
Self-Incompatibility in Flowering Plants: Evolution, Diversity and Mechanisms, Springer-Verlag
 
5. Wang, Y., Xue, Y. and Li, J. (2005) Towards molecular breeding and improvement of rice in China. Trends Plant Sci. 10:610-614

 

 

Address: No.1 West Beichen Road,Chaoyang District, Beijing, 100101 China
Tel: 010-64801181    Fax: 010-64801292         Email: jpwang@genetics.ac.cn

京ICP备05002827号

Lab Staff
Student
Postdoc
Alumni
tml>th="18%" height="28"> >